Oferta

Zapewniamy solidność, terminowość, jakość.
Każde opracowanie mapowe wykonujemy w formie cyfrowej w ogólnie dostępnych formatach .dxf, .dwg czy .dgn

 • Mapy do celów projektowych w formie  tradycyjnej (papierowej) i cyfrowej (numerycznej)
 • Mapy do celów planistycznych
 • Aktualizacje map zasadniczych
 • Inwentaryzacje powykonawcze budynków
 • Inwentaryzacje powykonawcze urządzeń podziemnych (kanalizacja, wodociągi, gazociągi itp.)
 • Pomiary mas ziemnych
 • Niwelacja terenu
 • Podziały i rozgraniczenia działek
 • Odszukiwanie granic
 • Scalenia działek
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Wytyczenia domów
 • Wytyczenia rożnych obiektów inżynierskich (drogi, mosty itp.)
 • Wytyczenia urządzeń podziemnych
 • Pomiary kontrolne budynków
 • Pomiary suwnic
 • Plotowanie map
 • Inne pomiary

Cenę ustalamy indywidualnie dla każdego zlecenia w zależności od zakresu prac. Chcesz się dowiedzieć więcej na temat naszej wyceny? Skontaktuj się z nami